Διεπαφή Χρήστη Υπολογιστή (2009-2010)

Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Ανακοινώσεις

2/1/2010 Παρουσιάσεις
***Ο χώρος των διαλέξεων έχει ενημερωθεί με τα αρχεία των τελευταίων παρουσιάσεων

22/12/2009 Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακού τόπου

Περιγραφή μαθήματος

Η Διεπαφή Χρήστη Υπολογιστή είναι:

 • «Ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη σχεδίαση, αξιολόγηση και υλοποίηση αλληλεπιδραστικών υπολογιστικών συστημάτων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και τη μελέτη των σημαντικών φαινομένων που την περιβάλλουν»
 • «Αναφέρεται στη σχεδίαση συστημάτων που υποστηρίζουν τους ανθρώπους ώστε να πραγματοποιούν τις εργασίες τους παραγωγικά και με ασφάλεια»
 • «Η μελέτη των ανθρώπων , της τεχνολογίας των υπολογιστών και των τρόπων που αλληλοεπηρεάζονται»
 • «Είναι η μελέτη της εμπειρίας που προκαλείται στο χρήστη από τεχνολογίες της πληροφορικής»
 • «Είναι η σχεδίαση και αξιολόγηση της υπολογιστικών τεχνολογιών όπου ο στόχος τους βασίζεται στην εμπειρία του χρήστη».

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει στους σπουδαστές δεξιότητες για τη δημιουργία εύχρηστων, λειτουργικών και ασφαλών συστημάτων.

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • (Προτεινόμενο Σύγγραμα) Διεπαφή Χρήστη Υπολογιστή, Δημοσθένης Ακουμιανάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006
 • Dix, Finay, Abowd, Beale. Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, Γκιούρδας Μ. 2007
 • Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, Νικόλαος Αβούρης, Δίαυλος, 2000
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Σπύρος Συρμακέσης, Ελληνικά Γράμματα, 2003
 • About Face 3 The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007
 • Designing for Interaction-Creating Smart Applications and Clever Devices, New Riders, 2006
 • HCI Beyond the GUI, Elsevier, 2008
 • The Human Computer Interaction Handbook, Lawrence Erlbaum, 2008
 • Human Computer Interaction-Concepts Methodologies Tools and Applications, IGI, 2009
 • Patterns For Computer-Mediated Interaction, Wiley, 2007
 • HCI Models, Theories and Frameworks, John Carrol, Morgan Kaufmann, 2003.
 • Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Addison Wesley, 2005.
 • HCI Remixed: Reflections on Works that Have Influenced the HCI community, Thomas Erickson, David McDonald, MIT Press, 2008.
  .

Ιστοσελίδες αντίστοιχων μαθημάτων