Δεοντολογία Επαγγέλματος

Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής - Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Περιεχόμενα μαθήματος

[**σελίδα μαθήματος σε server του ΤΕΙ**]

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το σπουδαστή ικανό να κατανοεί τις έννοιες και τις αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής ηθικής και να εφαρμόζει τις ιδιαίτερες δεοντολογικές διαστάσεις που υπεισέρχονται κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος του Πληροφορικού.

 1. Εισαγωγή στην Ηθική
 2. Μέθοδοι και Εργαλεία Ανάλυσης Ηθικών Διλλημάτων και Αποφάσεων
 3. H Ηθική μέσα από την φιλοσοφία – Κανονιστική ηθική
 4. Η ηθική μέσα από την ψυχολογία - Περιγραφική ηθική
 5. Ηθική και υπολογιστές
 6. Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική
 7. Ιδιωτικότητα
 8. Πνευματική Ιδιοκτησία
 9. Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 10. Παρουσίαση αποτελεσμάτων δραστηριότητας σπουδαστών

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

Βιβλιογραφία

Βιβλία

 • J. Kizza, (1998). Ethical and Social Issues in the Information Age, Springer.
 • Weckert J., Adeney D. (1997). Computers and Information Ethics, Greenwood Press.
 • Stacey E. (1997). Morality and Machines: Perspectives on Computer Ethics, Jones and Bartlett Publishers.
 • Atkinson R. (1969). Εισαγωγή στην Ηθική Φιλοσοφία, Σύγχρονη Παιδεία, (μετάφραση Θεσσαλονίκη 1995).

Εισαγωγική Αρθρογραφία

 •  Terrell Ward Bynum, “Computer ethics: Its birth and its future”, Ethics and Information Technology vol.3,pp.109112, 2001
 • John Ladd, “Ethics and the Computer World: A New Challenge for Philosophers”, Computers and Society, September 1997
 • Weckert J. “Introduction Computer Ethics, Why Bother?”, 2nd Australian Institute of Computer Ethics Conference, Canberra, Australia, Australian Computer Society, Inc., December 2000
 • Floridi L., Sanders J.W. “Mapping the foundationalist debate in computer ethics”, Ethics and Information Technology, vol.4, pp.1-9, 2002
 • Introva L. “Privacy and the computer: Why we need privacy in the information society”, Metaphiloshophy, vol.28, no.3 pp.259-275, 1997
 • Terrell Ward Bynum “The Foundation of Computer Ethics”, Computers and Society, pp.6-13, June 2000
 • Herman T.Tavani “The state of computer ethics as a philosophical field of inquiry: Some contemporary perspectives, future projections, and current resources”, Ethics and Information Technology, vol.3, pp.97- 108, 2002
 • Kenneth C. Laudon, “Ethical concepts and information technology”, Communications of the ACM, vol. 38 , Issue 12, 1995
 • Moor, James H. "What is Computer Ethics?," Metaphilosophy, Vol. 16, No. 4, pp. 266-275, 1985 Parker, Donn B. "Rules of Ethics in Information Processing," Communications of the ACM, Vol. 11, No. 2, 1968.

Παπανούτσος (1956)
«Ο ηθικός άνθρωπος είναι ικανός να ασκεί την αρετή, χωρίς να έχει φιλοσοφήσει απάνω στα προβλήματά της και να γνωρίζει την ουσία της. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί και ο άξιος καλλιτέχνης να παράγει ωραία έργα, χωρίς με την αισθητική μάθησης να έχει εισδύσει στο νόημα του καλού και στους σκοπούς της Τέχνης ως λειτουργίας πνευματικής. Φυσικά αυτός που συντροφεύεται από την επίγνωση, θα ακολουθήσει το δρόμο της ηθικής με μεγαλύτερη βεβαιότητα, ησυχότερος».