Πρόσκληση για τη συμμετοχική δημιουργία βιβλίου για το Scratch

Στις 8 Φεβρουαρίου του 2014 συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη διαδικτυακή κυκλοφορία του βιβλίου “Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch” (http://www.scratchplay.gr) που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία 64 φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Η/Υ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Ήταν μια σημαντική επιτυχία των φοιτητών αφού…

About the blog

How does educational design differs from design in general? Instructional Design? Learning Desing? Interaction Design? Participatory Design with learners? Design activities? Many terms with interconnected meanings and fuzzy complementarity. We strive to develop methodological tools but it’s not that simple unfortunately.…